eduroam

Bezdrôtová (wireless) sieť UMB - "eduroam" :

Požiadavky resp. predpoklady pre pripojenie sa do siete
Pre prihlásenie sa do siete je potrebné, aby ste sa ešte pred prvým pokusom o pripojenie zaregistrovali na študentskom portáli UMB - student.umb.sk .
POZOR: Pri prihlasovaní sa na portál student.umb.sk zásadne používajte zabezpečený protokol HTTPS, t.j. adresa servera musí byť v tvare: https://student.umb.sk/
Prístupové údaje (meno + heslo) na tento portál zároveň slúžia pre Váš prístup do siete "eduroam" na UMB.

Záujemcovia o pripojenie sa do bezdrôtovej siete UMB musia mať k dispozícii:
  • sieťový wireless adaptér štandardu 802.11b/g/a s podporou WPA (WPA2)
  • v prípade OS Windows verziu Windows XP s nainštalovaným Service Pack 2 (SP2) alebo Windows Vista
  • administrátorské práva pre nastavenie parametrov sieťových pripojení a samotného wireless adaptéra
Pre pripojenie sa do siete je možné využiť buď natívnu podporu OS Windows XP (pozri návod) alebo rôzne klientske aplikácie tretích strán, ktoré sú k dispozícii vo vašom notebooku. Týchto klientov je potrebné nastaviť s použitím nasledovných parametrov pre pripojenie sa do siete:

Configuration summary

Authentication:

IEEE 802.1x or WPA (Enterprise)

EAP Type :
PEAP (Protected EAP) or TTLS
Tunneled Authentication Method / Protocol:
MS-CHAP v2 or PAP
Certificates:
CA public certificate
WLAN SSID:
eduroam
Encryption (WLAN):

TKIP(WPA) or AES(WPA2)

IP Address:
DHCP / Obtain IP address automatically
DNS Server:
Obtain DNS server address automatically


Postup pre nastavenie parametrov sieťových pripojení a samotného wireless adaptéra: Windows XP, Windows Vista

Bezdrôtová (wireless) sieť UMB

UAKOM